• Kopīgais projekts tirdzniecības un izklaides centrā ''Rīga Plaza''

    Biedrības darbības pamatā ir pārliecība, ka katrs cilvēks, kas nonācis grūtībās un kaut kādu iemeslu dēļ nespēj pilnvērtīgi veikt ikdienas darbības – apmeklēt darbu, skolu, mācīties –, kā arī dzīvot siltā mājoklī, ir pelnījis, lai kāds viņam sniegtu palīdzīgu roku.

    Biedrības mērķis ir iespēju robežās sniegt atbalstu katram līdzcilvēkam, kas tajā vēršas pēc palīdzības. Mēs vēlamies palīdzēt rast risinājumu un meklēt izeju krīzes situācijās.

    Pareizas pasaules veidošanas pamats ir balstīts tikai uz līdzcietību un atbalsta sniegšanu tiem, kam tas tiešām ir nepieciešams.

    Mēs uzskatām, ka nav lielu vai mazu lietu, viss dzīvē ir vienlīdz svarīgs!